Nanosrebro

Organizm człowieka jest nieustannie atakowany przez różne bakterie, wirusy i grzyby. Już w starożytności Grecy pokrywali srebrem naczynia, aby zapobiec szerzeniu się chorób.

Badania naukowe potwierdziły, że nanocząsteczki srebra w odpowiednim rozdrobnieniu wykazują działanie bakteriobójcze, dezynfekcyjne, przeciwzapalne oraz grzybobójcze w każdych warunkach.

Nanocząsteczki srebra są środkami biobójczymi nowej generacji, gdyż:

  • są przyjazne dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego,
  • wykazują skuteczność na poziomie 99,99 %,
  • w przeciwieństwie do dotychczasowych środków działają permanentnie,
  • są środkami bezwonnymi na bazie wody wręcz neutralizującymi zapachy,
  • znane są w medycynie jako bezpieczne dla ludzkiego organizmu,
  • są przyjazne dla alergików,
  • przynoszą olbrzymie korzyści przy niskiej cenie zakupu w stosunku do wydajności,
  • chronią środowisko naturalne poprzez eliminowanie związków chloru,
  • ich produkcja jest możliwa na skalę przemysłową dzięki nanotechnologii.

Srebro nazwano nawet naturalnym antybiotykiem o szerokim spektrum działania. Zabija ono ponad 650 gatunków bakterii, natomiast dowolny antybiotyk jedynie 5-10 gatunków.

Nanocząsteczki srebra posiadają zdolność przyciągania bakterii oraz wiązania się z bakteryjnym DNA. W rezultacie tego procesu wspomniane szkodliwe mikroorganizmy obumierają w ciągu 6 minut.

Kolejnym ważnym czynnikiem przemawiającym za stosowaniem produktów nanomax jest uzyskiwanie efektu bakteriobójczego przy bardzo małych koncentracjach nanocząstek.