Regulamin sklepu

§ 1. Definicje

HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
KONTO (KONTO KLIENTA) - podstrona Sklepu internetowego, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym, danych osobowych Klienta niezbędnych do realizacji Umów, na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę.
PRODUKT (TOWAR) - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.nanomax24.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży rzeczy ruchomych (Produktów).
STRONA - Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
SPRZEDAWCA – NANOTECHNIC Hubert Zawrzykraj, ul. Chłodna 11, 05-400 Otwock, NIP 658-156-59-93 prowadzi Sklep internetowy www.nanomax24.pl.
UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
UŻYTKOWNIK – Klient lub inna osoba mogąca się zapoznać z treściami zamieszczonymi na stronie Sklepu internetowego.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 
§ 2. Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin zawiera:
zasady korzystania ze Sklepu internetowego;
zasady składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego;
zasady dostarczania Produktów zamówionych w Sklepie internetowym i kosztów z tym związanych;
zasady uiszczania ceny sprzedaży;
uprawnienia przysługujące Klientowi związane ze składanym Zamówieniem i zawartą Umową sprzedaży.
2. Dzięki Stronie internetowej Użytkownik ma możliwość:
a) zapoznania się z Produktami;
b) zawarcia Umowy sprzedaży Produktu/Produktów;
c) zamówienia bezpłatnego newslettera.
3. Użytkownik może kontaktować się ze Sklepem internetowym:
a) przesyłając wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
b) przesyłając wiadomości pocztą tradycyjną na adres NANOTECHNIC Hubert Zawrzykraj, ul. Chłodna 11, 05-400 Otwock.
4. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedawca oferuje Użytkownikom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub do urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
6. W celu prawidłowego korzystania ze strony internetowej www.nanomax24.pl zalecane jest by Klient korzystał z:
1) systemu operacyjnego Microsoft Windows;
2) przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera;
3) rozdzielczości ekranu min. 1024x768 pixeli;
4) dodatków opcjonalnych: aplikacja Adobe Flash oraz Adobe Reader;
5) aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Dzięki Stronie internetowej Użytkownik ma możliwość:
1) zapoznania się z Produktami;
2) zawarcia Umowy sprzedaży Produktu/Produktów;
3) zamówienia bezpłatnego newslettera.
3. Użytkownik może kontaktować się ze Sklepem internetowym:
a) przesyłając wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
b) przesyłając wiadomości pocztą tradycyjną na adres NANOTECHNIC Hubert Zawrzykraj, ul. Chłodna 11, 05-400 Otwock.
4. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedawca oferuje Użytkownikom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub do urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
6. W celu prawidłowego korzystania ze strony internetowej www.nanomax24.pl zalecane jest by Klient korzystał z:
1) systemu operacyjnego Microsoft Windows;
2) przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera;
3) rozdzielczości ekranu min. 1024x768 pixeli;
4) dodatków opcjonalnych: aplikacja Adobe Flash oraz Adobe Reader;
5) aktywnego konta poczty elektronicznej
 
§ 3. Produkty – informacje ogólne:
1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
3. Sklep internetowy realizuje zamówienia dla których miejscem dostawy jest terytorium Polski.
4. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:
1) Zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
2) Nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Dodatkowo informacje o sposobach i kosztach dostawy są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce Pomoc – Dostawa;
3) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 4. Płatność
1. Zapłata ceny może nastąpić:
1) przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu internetowego oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia);
2) gotówką za pobraniem - przy odbiorze przesyłki od kuriera
3) gotówką przy odbiorze.
2. Informacje o sposobach płatności, są widoczne w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce – Pomoc – Płatność.
3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT – zgodnie z wyborem Klienta, którego dokonuje w trakcie składania Zamówienia. Odpowiednio paragon lub faktura zostaną wysłane Klientowi wraz z zamówionym Towarem.

§ 5. Dostawa i odbiór
1. Dostawa i odbiór Towarów odbywa się według wyboru Klienta zgodnie z treścią Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej  poprzez dostarczenie Towaru pod adres wskazany w formularzu lub odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego znajdującym się przy ul. Chłodnej 11 w Otwocku, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.
2. Koszty dostawy nie są elementem ceny Towaru zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 pkt 2.
3. Towar dostarczany jest niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

§ 6. Warunki realizacji zamówień
1. Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. Za pośrednictwem Strony internetowej Klient dokonuje wyboru:
1) Produktu/Produktów i ich ilości; wysyłka od 2 szt. zamówionych produktów; przy zamówieniu tylko 1 szt. odbiór osobisty po wcześniejszym umówieniu;
2) formy dostawy i płatności.
3. Aby złożyć zamówienie Klient musi:
1) wejść na stronę internetową Sklepu internetowego;
2) dokonać wyboru Produktu/Produktów klikając każdorazowo przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”;
3) zalogować się poprzez wpisanie wskazanego w czasie zakładania Konta adresu e-mail i Hasła (jeżeli Klient nie posiada Konta w Sklepie internetowym może złożyć Zamówienie bez dokonywania Rejestracji, poprzez podanie niezbędnych danych, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, aktywny adres e-mail oraz adres dostawy);
4) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
5) wybrać sposób dostawy.
4. Po uzupełnieniu danych wymienionych w § 6 ust. 3, na stronie internetowej Sklepu internetowego pojawia się podsumowanie Zamówienia z wyszczególnieniem:
1) Zamówionego Produktu/Produktów wraz z podaniem ich cen oraz ich łącznej ceny, kosztu dostawy;
2) łącznej kwoty do zapłaty, na którą składa się cena zamówionego Produktu/Produktów oraz koszt dostawy.
5. Po wykonaniu czynności, o których mowa w § 6 ust. 1-4 Klient dokonuje wyboru sposobu płatności.
6. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze osobistym”, w zależności od wyboru formy płatności.
7. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży zamówionego Produktu/Produktów.
8. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie wysyła potwierdzenie jego otrzymania. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie  wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 
§ 7. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 3 regulaminu.
2. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów zamówionych przez Konsumenta jak i ich części.
3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
5. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć oświadczenie na formularzu odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do regulaminu.
6. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez wysłanie skanu oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
7. Odstąpienie od umowy może nastąpić również poprzez przesłanie oświadczenia na piśmie na adres: NANOTECHNIC Hubert Zawrzykraj, ul. Chłodna 11, 05-400 Otwock.
8. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić za pośrednictwem wiadomości e-mail fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
9. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy Konsument dokonał wyboru sposobu zapłaty “przy odbiorze”, powinien wskazać w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot.
11. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania towaru.

§ 8. Anulowanie zamówienia
1. Klient ma prawo anulować złożone przez siebie Zamówienie.
2. Anulacji Zamówienia Klient może dokonać od momentu złożenia Zamówienia do momentu jego realizacji.
3. Do anulacji Zamówienia mają zastosowanie postanowienia zawarte w § 7 niniejszego Regulaminu.

§ 9. Reklamacje
1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktu/Produktów bez wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Towarze wad fizycznych polegających na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, tj. m.in. jeśli rzecz:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
4. W razie wystąpienia niezgodności towaru z Umową sprzedaży, Klient powinien odesłać pocztą tradycyjną na adres określony w § 2 ust. 3 pkt 4:
1) reklamowany towar;
2) pismo określające rodzaj niezgodności;
3) oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy jeśli wada jest istotna, lub zgłoszenie zawierające roszczenie o usunięcie wady lub roszczenie o wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad.
5. Zgłoszenia reklamacji można dokonać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres określony w § 2 ust. 3 pkt 3.
6. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta wysyłając odpowiedź na podany przez Klienta adres lub udzielając jej w inny podany przez Klienta sposób. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w terminie 14 (czternastu) dni przyjmuje się, że zgłoszenie reklamacyjne zostało uznane za uzasadnione.

§ 10. Polityka prywatności
1. Składając Zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca chroni dane osobowe Klientów uzyskane w trakcie jego działalności.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika strony internetowej Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Bez względu na charakter wprowadzanych zmian, nie mają one wpływu na podstawową zasadę Polityki Prywatności: Sklep internetowy nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych swoich Klientów i Użytkowników strony internetowej.
5. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji o produktach i nowościach, Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do przesyłania niezapowiedzianych wiadomości. Niezapowiedziane wiadomości rozumiane są jako informacje odnoszące się bezpośrednio do strony internetowej www.nanomax24.pl, usług i Produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), informacje niekomercyjne (np. życzenia).

§ 11. Newsletter
1. Aby otrzymywać Newsletter należy: podać w wyznaczonym miejscu na stronie głównej Sklepu internetowego adres poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknąć pole "OK" lub w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia zaznaczyć odpowiedni checkbox.
2. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić w każdym czasie poprzez wyłączenie opcji Newslettera na profilu Klienta lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z informacją o rezygnacji z Newslettera.

§ 12. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie  zastosowanie mają: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)  oraz inne przepisy obowiązującego prawa.
2. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po 14 (czternastu) dniach od ich opublikowania. Informacja o zmianach Regulaminu wraz z datą publikacji pojawi się na stronie głównej Sklepu w dniu zamieszczenia (publikacji) zmienionego Regulaminu na stronie www Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3.  Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą mogą być rozstrzygane drogą polubowną, w szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich znajduje się tutaj: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.12.2014 r.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy:
1) Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny;
2) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
3) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres: NANOTECHNIC Hubert Zawrzykraj, ul. Chłodna 11, 05-400 Otwock lub na adres e mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
4) Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

1) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy;
2) Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
3) Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
4) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres NANOTECHNIC Hubert Zawrzykraj, ul. Chłodna 11, 05-400 Otwock, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni;
5) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
6) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


 

miejscowość, dnia ………………………………..

 

 

……………………………………..

imię i nazwisko

 

……………………………………..

 

……………………………………..

adres

 

 

NANOTECHNIC Hubert Zawrzykraj, ul. Chłodna 11, 05-400 Otwock, NIP 658-156-59-93

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

Towar został odebrany dnia ……………….

 
 

Proszę o zwrot kwoty ……………………….. na następujący numer rachunku bankowego:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 

 

 

…………………………………

podpis

(wymagany tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)